Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Vestfold og Telemark)
Dato:23.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang22.03.2016


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Blomstring20.03.2016


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring20.03.2016


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang23.03.2016


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring20.03.2016