Resultater

Rapportør:Liv Grethe Høie
Observatører:Liv Grethe Høie
Område:Kvitsøy (Kvitsøy, Rogaland)
Dato:20.02.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst17.02.2016


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst20.02.2016


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:2 stk i strandkanten. 
Fenofase:Ankomst10.02.2016


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Uvanlig tidlig, pleier komme i midten av mars. 
Fenofase:Ankomst06.01.2016