Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Telemark)
Dato:06.02.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Sang for første gang06.02.2016