Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:23.01.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sidensvans (Bombycilla garrulus) 
Antall:20 
Merknad:Ca. 20 stk. 
Fenofase:Ankomst22.01.2016