Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:04.07.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring03.07.2015