Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:26.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørnebærslekta (Rubus) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Heiblåfjær (Polygala serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring25.06.2015


Art:Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Høymol (Rumex longifolius) 
Merknad:Har blomstra nokre dagar allereie 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Kystgrisøyre (Hypochaeris radicata) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Myrtistel (Cirsium palustre) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015


Art:Ryllik (Achillea millefolium) 
Fenofase:Blomstring26.06.2015