Resultater

Rapportør:Torunn Wiig Warendorph
Observatører:Torunn Wiig Warendorph
Område:Hoffsdsmmen (Oslo)
Dato:21.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivhøne (Gallinula chloropus) 
Merknad:Fire unger 
Fenofase:Reirbygging20.06.2015