Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:13.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst12.06.2015


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang12.06.2015