Resultater

Rapportør:Bergliot Herigstad
Observatører:Bergliot Herigstad
Område:Borestranda, Klepp kommune (Sandnes, Rogaland)
Dato:12.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Merknad:Bore-stranda 
Fenofase:Ankomst11.06.2015