Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:07.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gåsemure (Potentilla anserina) 
Fenofase:Blomstring07.06.2015


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst07.06.2015


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst07.06.2015


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring07.06.2015


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst07.06.2015


Art:Stjernesildre (Saxifraga stellaris) 
Fenofase:Blomstring07.06.2015


Art:Strandsmelle (Silene uniflora) 
Fenofase:Blomstring07.06.2015