Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:05.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkeveronika (Veronica arvensis) 
Fenofase:Blomstring04.06.2015


Art:Buskvikke (Hippocrepis emerus) 
Merknad:Innplantet i Telemarksbedet 
Fenofase:Blomstring04.06.2015


Art:Hvitmure (Drymocallis rupestris) 
Merknad:Innplantet i Ballastbedet 
Fenofase:Blomstring04.06.2015