Resultater

Rapportør:Olav Tveiterås
Observatører:Olav Tveiterås
Område:Kongsmarka (Vågan, Nordland)
Dato:25.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang24.05.2015


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2015