Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
Dato:23.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brudespirea (Spiraea ×arguta) 
Fenofase:Blomstring16.05.2015


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Merknad:Litt usikker observasjon ! 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2015


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Ca.dato. Unger klekket 21.5., tomme eggeskall kastet ut ! 
Fenofase:Reirbygging07.05.2015


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Sang for første gang18.05.2015