Resultater

Rapportør:Olav Tveiterås
Observatører:Olav Tveiterås
Område:Kongsmarka (Vågan, Nordland)
Dato:22.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2015


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.01.2015