Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Kvalsvik-området (Haugesund, Rogaland)
Dato:16.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engfiol (Viola canina) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015


Art:Skjørbuksurtslekta (Cochlearia) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015