Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Gard (Haugesund, Rogaland)
Dato:15.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015