Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Stasjon:Hagen
Dato:14.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2015


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2015


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring23.03.2015


Art:Korsknapp (Glechoma hederacea) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015