Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:10.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst10.05.2015


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2015


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Sang for første gang10.05.2015


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2015