Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Telemark)
Dato:07.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Merknad:ut på Fyresvatn, høyrest godt her 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2015