Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring30.04.2015