Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:01.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst26.04.2015


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2015


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2015


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2015


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst19.04.2015


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging19.04.2015