Resultater

Rapportør:Michael Heim
Observatører:Michael Heim
Område:Herumveien 33, Ås (Ås, Viken)
Dato:01.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Sett noen dager tidligere i NMBU-parken 
Fenofase:Ankomst30.04.2015


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst01.05.2015


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Merknad:Sang i over 1 time med sin sterke røst...Aldri hørt og sett den før. 
Fenofase:Sang for første gang01.05.2015


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Merknad:Inspiserte stærkassen, men den er okupert av pilfink, så... 
Fenofase:Reirbygging01.05.2015