Resultater

Rapportør:Ranvik ungdomsskole
Område:Fegate/Kverneroa (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:28.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkeslekta (Betula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)28.04.2015


Art:Bjørkeslekta (Betula) 
Fenofase:Blomstring28.04.2015


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring28.04.2015


Art:Stikkemygg (Culicidae) 
Fenofase:Voksenstadiet28.04.2015