Resultater

Rapportør:Ranvik ungdomsskole
Område:Ranvik ungdomsskole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:28.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)28.04.2015


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring28.04.2015


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet28.04.2015


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring28.04.2015


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst28.04.2015


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)28.04.2015