Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:24.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst24.04.2015


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst24.04.2015