Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:20.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst20.04.2015


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2015


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2015