Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:20.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst20.04.2015


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2015