Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
Dato:19.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Sang for første gang28.04.2015


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst11.04.2015


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang16.04.2015


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:En mestersanger er her nå !! 
Fenofase:Sang for første gang16.04.2015


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Sang for første gang17.04.2015


Art:Svartskogsnegl (Arion ater) 
Fenofase:Første observasjon24.04.2015


Art:Vårkjærminne (Omphalodes verna) 
Merknad:de fire første blr. 
Fenofase:Blomstring28.04.2015