Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:18.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst07.05.2014


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2014


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2014


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst26.04.2014


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2014


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst08.05.2014


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst15.05.2014


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst26.04.2014


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2014


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2014


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2014


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst09.04.2014


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst19.05.2014


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst14.04.2014


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2014