Resultater

Rapportør:Eva Kristin Dahl
Observatører:Eva Kristin Dahl
Område:Folkedal (Voss, Vestland)
Dato:15.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.04.2015


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst15.04.2015


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2015


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2015


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring14.04.2015