Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Lindesnes, Agder)
Dato:13.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst11.04.2015


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst11.04.2015