Resultater

Rapportør:Olden Ottar
Observatører:Olden Ottar
Område:Elgtråkket (Ringsaker, Innlandet)
Dato:24.03.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring20.03.2015


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst20.03.2015


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang20.03.2015


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst24.03.2015


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Sang for første gang24.03.2015


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring13.03.2015


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2015