Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.03.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Arve (Cerastium fontanum) 
Fenofase:Blomstring20.03.2015