Resultater

Rapportør:Astri Johanne Aasen
Observatører:Astri Johanne Aasen
Område:Årlifoss (Notodden, Telemark)
Dato:15.03.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst05.03.2015


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst05.03.2015


Art:Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 
Merknad:4 stykker 
Fenofase:Ankomst10.03.2015