Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:19.02.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klosterklokke (Leucojum vernum) 
Fenofase:Blomstring19.02.2015