Resultater

Rapportør:wenche kverneng
Observatører:wenche kverneng
Område:Engasjyen 12 (Rana, Nordland)
Dato:11.01.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst11.01.2015