Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:07.07.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klengemaure (Galium aparine) 
Fenofase:Blomstring06.07.2014


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring06.07.2014