Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:06.07.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Høyfjellskarse (Cardamine bellidifolia) 
Fenofase:Blomstring05.07.2014


Art:Issoleie (Ranunculus glacialis) 
Fenofase:Blomstring05.07.2014