Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Mjødurt (Filipendula ulmaria) 
Fenofase:Blomstring23.06.2014


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring23.06.2014