Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst25.04.2014


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2014


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2014


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2014


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst17.04.2014


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2014


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2014


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.05.2014


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang04.06.2014


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2014


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang19.05.2014


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet04.06.2014


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst18.05.2014


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2014


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst25.03.2014


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.2014


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.05.2014


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Sang for første gang15.05.2014


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst02.04.2014


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2014