Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring11.06.2014


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring25.05.2014


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring11.06.2014


Art:Vassarve (Stellaria media) 
Fenofase:Blomstring11.06.2014


Art:Åkerveronika (Veronica agrestis) 
Fenofase:Blomstring06.06.2014