Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Holmen (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:08.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fuglevikke (Vicia cracca) 
Fenofase:Blomstring30.05.2014


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst30.05.2014


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Sang for første gang30.05.2014


Art:Strandkvann (Angelica archangelica subsp. litoralis) 
Fenofase:Blomstring30.05.2014


Art:Strandsmelle (Silene uniflora) 
Fenofase:Blomstring30.05.2014