Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Os (Saltdal, Nordland)
Dato:04.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring30.05.2014