Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Hovenga (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:03.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Alsikekløver (Trifolium hybridum subsp. hybridum) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Dagfiol (Hesperis matronalis) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Ryllik (Achillea millefolium) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Sølvmure (Potentilla argentea) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014


Art:Timotei (Phleum pratense) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014