Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Fuglenes Hammerfest (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:02.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst30.05.2014