Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Stasjon:Enga
Dato:29.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Jordrøyk (Fumaria officinalis) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014