Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Stasjon:Badeplassen
Dato:29.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kattefot (Antennaria dioica) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Myrkongle (Calla palustris) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Myrsnelle (Equisetum palustre) 
Merknad:Planter med fertile vårskudd 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Merknad:Plantene hadde både knopper, blomster og store umodne frø. 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014