Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:26.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Alm (Ulmus glabra) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.04.2014


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring04.05.2014


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2014


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring03.03.2014


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2014


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang11.04.2014


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2014


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang18.05.2014


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst21.03.2014


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring19.05.2014


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring09.01.2014


Art:Hoggorm (Vipera berus) 
Fenofase:Første observasjon25.04.2014


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring24.05.2014


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst20.05.2014


Art:Lønneslekta (Acer) 
Fenofase:Blomstring28.04.2014


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring04.05.2014


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring24.05.2014


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2014


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring14.05.2014


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger01.02.2014


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst31.03.2014


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst05.03.2014


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2014