Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Arve (Cerastium fontanum) 
Fenofase:Blomstring12.05.2014


Art:Aurikkelsveve (Hieracium lactucella) 
Fenofase:Blomstring25.05.2014


Art:Bekkestjerneblom (Stellaria alsine) 
Fenofase:Blomstring25.05.2014


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring24.05.2014


Art:Karve (Carum carvi) 
Fenofase:Blomstring23.05.2014


Art:Kildeurt (Montia fontana) 
Fenofase:Blomstring25.05.2014


Art:Kystmaure (Galium saxatile) 
Fenofase:Blomstring25.05.2014


Art:Tunsmåarve (Sagina procumbens) 
Fenofase:Blomstring25.05.2014


Art:Vassarve (Stellaria media) 
Fenofase:Blomstring12.05.2014