Resultater

Rapportør:Gunn-T. Høgstad
Observatører:Gunn-T. Høgstad
Område:Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms)
Dato:22.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2014


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2014


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2014


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2014


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst19.05.2014